Nieuwe fietszone cover
Nieuwe fietszone cover

Nieuwe fietszone

Korte berichten

BOECHOUT - In samenspraak met de bewoners werden de Sint-Bernardsstraat, de Vennehoeveweg en de Eekstraat ingericht als een fietszone. Je mag er geen fietsers voorbijrijden en de snelheidslimiet bedraagt 30 km/u. Zo zijn fietsers beter beschermd in deze smalle straten, die ook op een fietsroute liggen. Momenteel stopt de fietsroute nog bij de grens met Ranst (ter hoogte van de Groenenbroekstraat). De gemeenteraad van Ranst beslist later of de fietszone kan doorlopen tot de Herentalsebaan. Daarna worden de borden nog aangepast.