Kort en goed cover
Kort en goed cover

Kort en goed

Kort en goed

genoteerd door Gerd de Ley

* Eén van de voordelen van alleen wonen is dat, als je een haar in de soep vindt, je weet dat het er een van jou is.
Lewis Grizzard

* Denk eraan dat het professionelen waren die de Titanic en amateurs die de Ark van Noë hebben gebouwd.
Murray Cohen

* Een ambassadeur is iemand die in gecodeerde telegrammen naar huis dingen vertelt die drie dagen eerder in de krant hebben gestaan.
Roger Peyrefitte

* Mijn grootste ambitie is ergens op te vallen door mijn afwezigheid.
Ken Lyne

* Je kunt alles bereiken, maar niet alles tegelijk.
Oprah Winfrey

* Sommige mensen houden hun hoofd zo hoog in de wolken van hun ambt, dat ze niemand meer zien die ze tegenkomen.
C. Buddingh’

* Hoge ambtenaar: man die van zijn kantoor kan wegblijven zonder dat iemand hem mist.
Marc Callewaert

* Wat hebt u nou tegen ambtenaren?
Die mensen doén toch niks?
Henk Elsink

* De ambtenaren zijn als boeken in een kast: de hooggeplaatsten dienen het minste.
Paul Masson

* Een ambtenaar die thuis een dutje doet, is iemand die zijn werk mee naar huis neemt.
Patrick Sabatier

* Amendement: het herschrijven van een wet, zodanig dat hij nog ingewikkelder wordt.
Edmund H. Volkart

(Uit: Het Grootste Citatenboek ter Wereld, Lannoo, Tielt 2009)