Afbeelding
In de Buurt zoekt nieuwe thuis cover

In de Buurt zoekt nieuwe thuis

in de kijker

Sinds 2014 organiseert vzw ‘In de Buurt’ in Mortsel een voedselbedeling, een geefwinkel en een buurthuis. Hiermee wil ze kwetsbare mensen een hart onder de riem te steken. Met het oog op meer geluk en verbondenheid willen we graag weten wat ‘In de Buurt’ betekent en hoe de vzw, in deze moeilijke tijden, zelf het hoofd boven water houdt. We spraken met Filip Uyttersprot, voorzitter van vzw ‘In de Buurt’.

Kan je kort nog even toelichten wat vzw In de Buurt juist doet?

Met onze voedselbedeling ontvangen elke vrijdag meer dan 160 gezinnen een voedselpakket en maandelijks verdelen we pampers en maandhygiëne. Elke week melden zich nieuwe mensen aan, 98% ervan komt met een doorverwijsbrief. De meeste mensen komen via het OCMW, maar ook Kind & Gezin en Caritas verwijzen mensen naar ‘In de Buurt’.

Onze geefwinkel is open op dinsdag in een loods van Fort 4. We zijn er voor iedereen en willen door hergebruik duurzaamheid promoten en tegelijk mensen met minder financiële middelen ondersteunen. In samenwerking met de welzijnsmedewerkers van stad Mortsel bieden we tijdens de voedselbedeling een koekje en een kop koffie en een luisterend oor aan.

Naast materiële steun zetten we in op meer extra activiteiten en ondersteuning. Wie jarig is, bezorgen we een verjaardagskaart en een cadeautje of een attentie en we stellen ook kerstpakketten samen. Sinds kort nodigen we onze bezoekers ook uit voor culturele voorstellingen en begeleiden hen daarbij. Onlangs zijn we gestart met de organisatie van kookworkshops.

Kookworkshop © In de Buurt

In welke mate beïnvloeden deze crisistijden jullie werking?

Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne, en zeker sinds de stijging van de energieprijzen, zien we wekelijks nieuwe aanvragen voor voedselbedeling. Helaas neemt het aanbod af, omdat ook supermarkten hun voorraden efficiënter beheren.

Met onze geefwinkel blijven we gezinnen zoveel mogelijk steunen met essentiële zaken die wegen op hun ontoereikende budget. Gelukkig zorgen heel wat sympathisanten voor schoolbenodigdheden, speelgoed, huisraad, winterkledij, ... In augustus organiseren we een schoolwinkel en in november helpen we de sint een handje met een speelgoedwinkel. Hoewel deze zaken kleinigheden lijken, betekenen ze enorm veel.

Naast materiële steun maken we ook tijd om te luisteren naar de zorgen en problemen van onze bezoekers. Waar mogelijk helpen we de mensen bij hun zoektocht naar een oplossing.

Geefwinkel © In de Buurt

Waar halen jullie de moed en de energie om door te gaan?

Eerst en vooral gewoon omdat het vandaag meer dan ooit noodzakelijk is. Gelukkig beseffen veel mensen dit. Het is hartverwarmend dat de Mortselse bevolking ons beter en beter begint te kennen. Dat merken we aan de mensen die hulp vragen, maar gelukkig ook aan het stijgende aantal vrijwilligers en schenkers van spullen. Ook de lokale winkeliers en supermarkten steunen ons met hun voedseloverschotten. Ten slotte zetten heel wat verenigingen, scholen, parochies en bedrijven spontaan acties op.

Zijn er zaken waaraan jullie dringend nood hebben?

Momenteel is de toekomst van onze geefwinkel onzeker. We zijn voorlopig gehuisvest in een loods van Fort 4 van de stad Mortsel. Deze werd echter verkocht en er is geen alternatief. Vermits we al onze inkomsten van giften en subsidies gebruiken voor de aankoop van producten, groenten en fruit, kunnen we onmogelijk een pand huren. Zolang het gebouw aan Meerminne niet verkocht en/of afgebroken wordt, geeft de stad Mortsel er alleen onderdak aan onze voedselbedeling.

We kijken uit naar oplossingen om onze belangrijke maatschappelijke rol in de toekomst te kunnen verderzetten. Wanneer ‘In de Buurt’ verdwijnt, is dat voor veel mensen een echte ramp. Hopelijk vinden we weldra een geschikte locatie. Als het niet anders kan, worden we misschien wel een pop-upgeefwinkel die op regelmatige basis van locatie verandert. Dat zou in ieder geval een zinvolle bestemming zijn voor leegstaande panden en ... die zijn er in Mortsel.

Wat kunnen onze lezers concreet voor In de Buurt doen?

We nomineerden onze Geefwinkel voor de M’ies 2022 van stad Mortsel. Onze Geefwinkel vermindert namelijk ongelijkheid en stimuleert verantwoorde consumptie. Bij voldoende stemmen ontvangt ‘In de Buurt’ een welgekomen subsidie. Breng voor 31 januari dus gratis je stem uit en steun ‘In de Buurt’ via https://mortselbestuift.be/m-ies-2022 + QR-CODE categorie M-DOD (Duurzame OntwikkelingsDoelstellingen).

Verder kan men ons steunen met eenmalige of periodieke giften. Zo geven heel wat mensen en bedrijven ons in de nieuwjaarsperiode of gedurende het jaar een steuntje in de rug. Dat kan door een eenmalige storting of door een van onderstaande formules via een permanente opdracht voor een maandelijkse storting ...

  • Pampers: € 12/maand
  • verse groenten en fruit: € 10/maand
  • melk: € 8/maand
  • maandhygiëne: € 6/maand

Vanaf € 40 op jaarbasis is een fiscaal attest mogelijk door storting op BE80 7765 9023 3377 van vzw Caritas Hulpbetoon met mededeling ‘project nr. 8393 vzw in de buurt - Mortsel’. Als je geen fiscaal attest wenst, kan je storten op BE19 9731 2567 1012 ‘In de Buurt vzw’.

Facebook: indebuurtmortsel - info@indebuurtvzw.be - www.indebuurtvzw.be - 0489 06 66 48

In de Buurt is een organisatie die ieders steun verdient. Echte sociale zekerheid is de zekerheid dat je behoort tot een gemeenschap van mensen die zorg draagt voor elkaar! In de Buurt Mortsel maakt dit mogelijk. Neem contact op en laat weten wat jij voor In de Buurt kan betekenen.
Tekst: Fik Verbiest
Afbeelding
Afbeelding