Seks cover
Seks cover

Seks

hoofdartikel

De tv-reeks ‘Godvergeten’ maakt pijnlijk duidelijk dat seks een oerdrift is die zeer destructief kan zijn. Toch is seksualiteit een heel universeel gegeven met een diepgewortelde plek in onze natuur. De evolutie heeft ons uitgerust met deze krachtige biologische drang, wellicht met het oog op voortplanting. Het is belangrijk om te erkennen dat deze oerdrift zowel constructieve als destructieve krachten in zich draagt. De manier waarop we kijken naar en omgaan met seksualiteit is belangrijk.

Is seks destructief?

Seksualiteit is een oerdrift die aan de basis ligt van alle leven. Het is gewoon een realiteit dat seksuele drang de kracht in zich draagt om mensen uit hun evenwicht te brengen. Zo kunnen seksuele driften leiden tot verslaving, misbruik en geweld. Wanneer we onze seksuele behoeften negeren of onderdrukken, heeft dit vaak schadelijke effecten op ons welzijn en op onze relaties met anderen.

Weg met het taboe

De tijd dat we ons lieten inspireren door de catalogi van ‘3 Suisses’ om kennis te maken met het andere geslacht is gelukkig voorbij. Ook de seksuele opvoeding van kinderen en jongeren is ongetwijfeld veel beter dan vroeger. Vandaag geven heel wat mensen via moderne technologie hun ogen flink de kost en toch blijft rond seksualiteit een zeker taboe hangen. Het is belangrijk om het gesprek over seks open en eerlijk te voeren, zonder schaamte of oordeel. Alleen zo kunnen we dit hardnekkige taboe doorbreken en een gezonde en bevredigende beleving van seksualiteit realiseren.

Seksualiteit is essentieel

Seksualiteit is een essentieel onderdeel van het leven. Als mens genieten we het voorrecht om deze intense kracht op een veel mooiere manier te beleven dan andere levensvormen. Zo legt een liefdevolle seksuele ervaring de link tussen liefde, intimiteit en tederheid. Deze fijne en gezonde beleving van seksualiteit is een uniek geschenk dat ons een gevoel geeft van geborgenheid en veiligheid. We komen als het ware thuis in de armen van wie ons innig liefheeft.

Seks hanteren als constructieve kracht

Seksualiteit is een krachtige oerdrift die zowel destructief als constructief kan zijn. Het is een mooie eigenschap van ons menselijk bestaan, die we op een veel betere manier kunnen leren hanteren. Laten we het taboe doorbreken en streven naar een gezonde en bevredigende beleving van onze seksualiteit. Wanneer we op een liefdevolle en respectvolle manier vormgeven aan deze oerkracht die in ons huist dan is seks een godsgeschenk dat onze intimiteit verrijkt.

Fik Verbiest

“Seks is een heerlijke kers op de taart die ‘liefde’ heet.”