Allerzielen cover
Allerzielen cover

Allerzielen

Gedicht

Een tule van herinnering
versluiert de witte chrysant.
Doorheen een waas van
vernevelde tijd
ontwaar ik contouren van
overleden verleden.

Weggegleden sferen
herleven
in vermarmerde
memorie.

Gestolde tijd
smelt even.

Frank Kloeck