Pietá cover
Pietá cover

Pietá

Gedicht

Met wit gewaad
omzwachtelde dood.
Onzegbaar, naamloos leed.

Oneindige treurnis om
in de kiem gesmoord
leven.

Vermoorde onschuld,
eindeloos gekoesterd door
ontroostbare moeder.

Onbevattelijk geweld,
grauwzwarte pijn.

Frank Kloeck

Foto © Mohammed Salem, Reuters - [Gaza, oktober 2023]