Naar school

0

Hoewel zij van een zalige vakantie hebben genoten, keken heel wat kinderen uit naar het nakende schooljaar. Zowel in het basis- als in het secundair onderwijs verlangden veel kinderen ernaar om hun vrienden weer te zien en opnieuw wat regelmaat in hun dagen te krijgen.

Aangezien het middelbaar onderwijs zich voornamelijk richt op pubers en jongvolwassenen, bereidt het onze jeugd voor op ‘het echte leven’. Twee jaar geleden had het resultaat van de enquête omtrent de eindtermen bij 17.000 Vlaamse studenten een belangrijke impact. De jongeren signaleerden een tekort op het vlak van gezondheid, stressbestendigheid, eigenheid, voorbereiding op het leven, verbondenheid en voeling met de wereld om zich heen. Met deze zes centrale thema’s legden zij de vinger op de wonde van de verouderde eindtermen. De Vlaamse regering hield rekening met de stem van de jongeren en dat resulteerde in meer aandacht voor burgerschap, meer focus op mentale gezondheid, de invoering van financiële competenties, zelfbewustzijn en zelfexpressie. Pas in juli 2018 werd ‘wat leerlingen van de eerste graad moeten kennen en kunnen’ eindelijk goedgekeurd. Omdat de sleutelcompetenties die de Vlaamse regering eist een grondige opfrisbeurt vergen van de leerstof, hangt veel af van hoe geëngageerd scholen en leerkrachten ze zullen implementeren.

Het valt op dat jongeren van het onderwijs verwachten dat het in de eerste plaats meer werk maakt van hun welzijn! Lichamelijke en geestelijke gezondheid van kinderen, aan de slag gaan met hun unieke talenten en verbondenheid met anderen en de wereld om hen heen realiseren, vergen van leerkrachten heel andere competenties dan voorheen.

Uit de resultaten van de enquête blijkt dat jongeren zelf goed aanvoelen waar het schoentje van onze ‘beschaafde wereld’ knelt. Hoewel de beschaving ons heel wat deugden en comfort heeft gebracht, zijn de correcties die jongeren verlangen heel logisch en gegrond. Onze jongeren willen dat politiek en onderwijs meer oog hebben voor welzijn dan voor welvaart. Dit is noodzakelijk om van onze kinderen gelukkige mensen te maken, die hun talenten kunnen ontwikkelen en die zich met anderen en de wereld op een constructieve manier kunnen verbinden. Dat zijn de eindtermen voor politiek en onderwijs en zij zijn tevens het begin van een wereld waar toekomstige generaties recht op hebben.

Fik@mensenzijnmedia.be – Mensen zijn Media

Geen posts om weer te geven

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here