Afbeelding

Tokkelen of schrijven?

Maatschappelijk

Tegenwoordig willen ouders dat kinderen kunnen tikken en met een tablet kunnen werken. Volgens recente studies hebben ze ongelijk. Kinderen die mooi leren te schrijven, leren niet alleen sneller en beter te lezen, maar zijn ook beter in het onthouden van informatie en het genereren van ideeën. Dit heeft te maken met de inherente rommeligheid van met de hand schrijven.

Door rommelige letters te schrijven, moet ons brein harder werken, omdat het bijvoorbeeld een “a” leert te herkennen in al zijn variaties. Zo ontwikkelt het kind lees- en schrijfnetwerken in zijn hersenen. Als het typt, doorgrondt het niet zozeer hoe letters in elkaar zitten, maar eerder hoe een toetsenbord werkt.
Tegenwoordig wordt in vele lagere scholen steeds minder aandacht besteed aan het met de hand schrijven. In de toekomst zal iedereen toch met een toetsenbord werken, is de redenering.
In de USA werden studenten voor een onderzoek terwijl ze notities namen zowel in een laboratorium als in een klaslokaal gevolgd. Daaruit bleek dat notities met de hand opschrijven voordelen oplevert. Op een laptop noteren tijdens de les vraagt meer multitasking en het gevaar op afleiding (lees: het internet) is groter dan wanneer men op papier schrijft. Als men op een laptop typt, verwerkt men informatie oppervlakkiger. Die studenten hebben dan de neiging om wat er gezegd wordt letterlijk neer te typen. Dat kan omdat we meestal sneller typen dan we kunnen schrijven. Door wat de professor vertelt met de hand te noteren moeten de studenten de informatie echt verwerken, een beetje samenvatten en vaak anders formuleren in hun eigen woorden. Dat denkproces zorgt ervoor dat ze beter begrijpen wat ze genoteerd hebben en dat ze het bovendien langer onthouden.
Ook samenvattingen maakt men best al schrijvende. Alleen als men lange lijsten woorden moet maken, typt men die beter. Met de hand schrijven is gewoon efficiënter als men ingewikkelde dingen moet leren. Men kan dingen toevoegen waar dat moet. Het werkt gewoon beter voor het geheugen.
Een recente enquête bij hogeschool- en universiteitsstudenten wees uit dat er maar 15% is dat met de hand noteert. De overige 85% tokkelt de hele les lang op een computer of tablet. Toch bleek dat, als ze echt gaan blokken, vele studenten nog samenvattingen op fiches maakten, handgeschreven.
De beste studenten van de groep schrijven in de les alles op in hun eigen woorden, dat studeert makkelijker en leidt tot betere uitslagen. Soms vragen zij notities van medestudenten, maar ze hebben dan vaak het gevoel dat daarin veel “ruis” zit, veel herhalingen en onnodige uitweidingen. Dries, de allerbeste van de groep, noteert tijdens de les in een Atomaschrift en verwerkt die notities op zijn kot tot handgeschreven samenvattingen. Die zijn bijzonder populair bij zijn medestudenten. Op café wordt hij, naar eigen zeggen, vaak getrakteerd.