Afbeelding

Je kan niet duidelijk genoeg zijn

Maatschappelijk

De meeste geschillen berusten op een misverstand, op een verkeerde of een gebrek aan communicatie. Verkopers weten dat zeer goed. Professoren vergeten het soms. Politici weten het, maar beseffen het te weinig. Toch is duidelijke communicatie het begin van alle succes. Tusk van Tesla of O’Leary van Ryanair zullen mij hierin niet tegenspreken.

Soms is een slechte communicatie gewoon het gevolg van domheid. Dat is de ergste soort. Een goed voorbeeld hiervan waren de uitlatingen van Georges Bush jr. Ik heb ze niet allemaal onthouden, maar één van de communicatieblunders die ik wel onthouden heb, is deze mededeling: ‘De grootste inkomsten van import komen uit het buitenland’. Wie het niet begrijpt, moet het nog maar eens lezen. Import komt altijd uit het buitenland natuurlijk.
De man met de pet Duidelijke en ondubbelzinnige communicatie is niet alleen het voorrecht van opgeleide mensen. Het boerenverstand moet niet onderdoen voor sterk gediplomeerde theoretici.
Ik herinner mij dat ooit Daniël Le Bon in de Kempen aan advertentiewerving deed voor zijn weekbladen Turnhout Express en Oostmalle Express. Hij had het plan opgevat om alle personen en instanties te bezoeken die in zijn regio (Kempen) een handelsregister en aansluitend een btw-nummer hadden. Hij deed hen een aanbieding – zoals vaak gezegd wordt – die je niet kan weigeren. Hij wou absoluut een krant maken waarin alle handelaren van zijn regio vertegenwoordigd waren. Zo kwam hij in Rijkevorsel ook bij een varkensfokkerij. Hij werd ontvangen door de echtgenote die met veel belangstelling luisterde naar het voorstel.
Ze onderbrak Daniël Le Bon met de woorden: ‘Meneer, dat is zeer interessant, maar daarover moet mijn man beslissen.’ ‘En waar is je man?,’ vroeg Daniël. ‘Meneer, die zit hiervoor helemaal achteraan. Het is die met zijn pet.’ Waarschijnlijk wou de boerin dat er zeker geen misverstand was. Haar echtgenoot was de man met de pet. Duidelijke communicatie en Daniël herkende hem meteen.
Verwijzingen Zeer slechte, dubieuze of misleidende communicatie treffen we regelmatig aan wanneer over wegenwerken gecommuniceerd wordt.
Ik herinner mij dat op de voorpagina van Gazet van Antwerpen ooit een artikel stond waarin bekend gemaakt werd dat het station van Linkeroever afgeschaft zou worden. Het zou vanaf een bepaalde, zeer nabije datum niet meer in gebruik zijn, treinen zouden er ook niet meer stoppen.
Tot grote verbazing van iedereen die bij deze krant werkte, streek nauwelijks een maand later een ploeg neer in het station om het perron opnieuw aan te leggen. Er was duidelijk geen communicatie geweest tussen de leiding van de NMBS en de Dienst Openbare Werken. Daarom heeft het station van Antwerpen-Linkeroever het mooiste, maar wel ongebruikte perron in ons land.
Ook verwijzingsborden zijn vaak verwarrend. Deze twee mag ik u in dit verband niet onthouden.

Frank Blatt

Afbeelding