Afbeelding

Herdenking

Maatschappelijk

Een van de vele mooie initiatieven in het kader van de herdenking van het oorlogsbombardement op Mortsel is het moment waarop Ingrid Pira en Erik Broeckx samen een krans neerleggen bij het vernieuwde herdenkingsmonument op de begraafplaats van Mortsel-dorp. Pieter Serrien herinnert zich nog levendig dat ex-burgemeester Pira hem 10 jaar geleden vroeg of hij wilde meewerken aan een project van de stad om getuigen van het bombardement samen te brengen met jongeren. “Wat tien jaar geleden begon, is eigenlijk nooit gestopt. De verhalen die ik nu kan vertellen over de kinderen van toen zijn opgetekend mede dankzij de jongeren van vandaag”, zegt Pieter.

“De laatste tien jaar is er zoveel ontwikkeld, zowel door de stad als door mensen die aanvankelijk weinig met het bombardement te maken hadden. Mijn boek Tranen over Mortsel is tot driemaal toe verschenen. De Amerikaanse ambassadeur kwam voor het eerst naar een herdenking. Ook de Britse, Duitse en Nederlandse overheden lieten zich vertegenwoordigen. Kunstenaars gingen aan de slag, jonge muzikanten, studenten, romanschrijvers, toneelmakers, … Het lijstje van herdenkingsactiviteiten is eindeloos. Het is moeilijk voor te stellen dat 25 jaar geleden bij de vijftigste verjaardag gedacht werd dat het de laatste grote herdenking zou zijn”, zegt een dankbare en duidelijk geëmotioneerde Pieter Serrien. Zijn volledige herdenkingstoespraak vind je op www.pieterserrien.be.

De heropgebouwde tram, de interessante academische zitting, het beklijvende ‘Vieux Dieu’ van ROES met videoclip op Youtube, het participatieproject ‘Geef hen een plaats in je hart’ i.s.m. het GTI, de tentoonstelling ‘Nooit meer oorlog’, de inhuldiging van het vernieuwde ereperk op de begraafplaats van Mortsel-dorp, de plechtige viering in de Heilig-Kruiskerk, het mooie concert van het VSO in de Parkschool en weldra, op vrijdag 27 april om 20.15u, de première ‘Mortsel speelt’ met ‘Mortsel 5443’ in de MLS, het gezamenlijke theaterproject van Streven, MJT, de Toneelgezellen en GTI, … Het zijn stuk voor stuk initiatieven die blijk geven van samenhorigheid en van een diep menselijk verlangen naar vrede en verbondenheid.

We moeten trouw blijven aan het idee dat vrede de enige weg is … Uiteindelijk is alle oorlogsgeweld ‘friendly fire’, in die zin dat mensen behoren tot hetzelfde ras, met name ‘human-kind’. Nogmaals … we moeten trouw blijven aan het idee dat vrede de enige weg is …!

 Fik.verbiest@periodiekske.be
Foto’s door Dililu & Danielle Roubroeks