Afbeelding

ArmenTeKort … ieders aandacht meer dan waard!

Maatschappelijk

De strijd tegen armoede is nog lang niet gestreden. In het westen en ook lokaal schiet het niet echt op. Is het dan hopeloos? Absoluut niet. De missie van ATK is door innovatie en empowerment, samen met degelijk opgeleide kansbiedende buddy’s, kansarmoede te leren overwinnen tegen 2023. Dat is noodzakelijk omdat kansarmoede een onrecht is en omdat de gevolgen van armoede een enorme maatschappelijke kost met zich brengen.

Onlangs ontmoette ik Theo Vaes, de bezieler van dit waardevolle project en ik ben ervan overtuigd dat ArmenTeKort op een zeer professionele manier streeft naar een win-win-winsituatie. Zo helpt de organisatie niet alleen de kansarmen. ATK biedt kansrijke mensen tevens de mogelijkheid om hun verantwoordelijkheid te nemen en zich degelijk voor te bereiden om armoede mee uit de wereld te helpen. Wie een buddytraject aangaat, ontwikkelt zich als mens zowel door de opleiding als door de ervaring die hij of zij opdoet. De derde winnaar in het spel is onze samenleving. Omdat armoede een grote financiële en sociale kost met zich brengt, wordt ook de maatschappij er beter van.

Hoe doet ATK dat?

? Door de mens achter de mensen in kansarmoede te zien.

? Door aandacht te geven. Niemand kiest voor armoede.

? Door de kanszoekende zijn eigenwaarde te helpen herwinnen.

? Door keuzemogelijkheden aan te reiken zodat de kansarme zelf nieuwe keuzes kan maken.

? Door geen vissen te geven, maar armen te leren vissen. Sterker nog. Door mensen het vertrouwen te geven dat leren vissen hun wereld zal veranderen.

Hierbij heeft ATK jouw hulp nodig. ATK zoekt kansrijke buddy’s die geen tijd hebben, want jij bent niet de oplossing … wel de stroomdraad! ‘Mensen zijn Media, gelukkig verbonden’ wordt hier omgezet in realiteit en heel tastbaar. Vandaar dat ik uit de grond van mijn hart hoop dat dit artikel mensen mag wakker schudden en aanzetten tot actie. Je hoeft dit trouwens niet voor niets te doen. Je krijgt er enorm veel voor terug …

Wat krijg jij van ATK? Een heel waardevol cadeau!

? Professionele opleiding in empowerment, verbindend communiceren, NLP, krachtgericht werken, versterkende netwerken, waarderend onderzoek, ...

? Begeleiding en ondersteuning van experten. Je maakt deel uit van een hechte community.

? Zingeving waarbij jij investeert in je eigen veerkracht en ze hierdoor ook kan delen.

? Groeikansen om een betere vader, moeder, dochter of zoon, ondernemer of ondernemende medewerker te worden.

? De kans om mee te werken aan een vernieuwend concept van buddyschap.

Kan jij je een paar uren per week vrijmaken en wil je die heel zinvol besteden? Dan kan je iets doen voor de maatschappij. Ken je iemand binnen je vriendenkring of in je bedrijf of organisatie? Bezorg hem of haar dan deze informatie. ‘Sharing is caring’. Meld je aan voor de infosessies van ATK en ontdek nieuwe en verrijkende inzichten.

Investeer een deeltje van jouw tijd en energie in ArmenTeKort … omdat armoede een onrecht is in onze welvaartsmaatschappij!

Meer weten?

www.armentekort.be/buddy/

vaes@abc.be of info@armentekort.be

+32 475 44 01 44 of +32 3 233 33 36 Theo Vaes

Fik Verbiest – Mensen zijn Media - Dank bij voorbaat!

Afbeelding