Afbeelding

Fortgesprekken – Erik Broeckx

Interviews

Aristoteles gaf al wandelend les; zijn “peripatetisch” onderricht werd een begrip. Nietzsche beschouwde de ideeën die hem al wandelend te binnen vielen, als de meest waardevolle. President Obama placht zijn belangrijkste beslissingen na een wandelmeeting met zijn topadviseurs te nemen. En wie niet meer zo piep is, herinnert zich nog de wandelingen van Koning Boudewijn en premier Wilfried Martens die, kuierend in de tuinen van Laken, de hoogste staatszaken bespraken.

Wandelen blijkt dus inspirerend. Vandaar de idee om af en toe ons mooie Fort 4 als fraaie achtergrond te benutten voor een – hopelijk boeiend – wandelgesprek met een interessante gast.
***
Ook in Mortsel hield stormweer onlangs hevig huis. Vandaag, donderdagochtend 21 maart, stemt de kalender overeen met het seizoen. De lente is op de afspraak en Fort 4 baadt in een mild zonnetje.
Bourgondische intro
Naar aanleiding van zijn tweede bestuursperiode, gaan we vandaag op stap met burgemeester Erik Broeckx (N-VA). Als ik even pols of de “Bourgondische” coalitie (N-VA, SP.A, Open VLD) in Mortsel naar het voorbeeld van Antwerpen tot stand kwam, luidt het met een knipoog: “Nee hoor, wij waren eerst! Bart De Wever heeft het model dus van Mortsel afgekeken!!” … Une fois n’est pas coutume, zegt men dan in de taal van Molière. Naar een Latijns equivalent hebben we vruchteloos gezocht …
Intergemeentelijke samenwerking
Deze wandelingen starten we steevast bij zwembad Den Bessem. Een intergemeentelijk project waarop onze wandelgast erg trots is. Stiekem koestert hij de hoop dat een soortgelijke samenwerking tussen diverse gemeenten ook in de toekomst – met name op cultureel vlak – haalbaar zal blijken. Zo’n grootschaligere aanpak is immers kostenefficiënter. Een niet onbelangrijk aspect, vooral in tijden waarin de steden en gemeenten veeleer krap bij kas zitten.
Ambt of roeping?
Mijn wandelgezel is afkomstig uit Borgerhout. Reeds jong kreeg hij het “politieke virus” te pakken: de familie was erg actief in de Vlaamse Beweging. Als kind droomde Erik ervan om … parlementslid te worden! Achteraf gezien is hij er allerminst rouwig om dat het uiteindelijk burgemeester werd: een “ambt” dat eigenlijk veeleer een roeping is. Enerzijds moet je – soms letterlijk – dag en nacht beschikbaar zijn, maar anderzijds schenkt de job zóveel voldoening … Een burgemeester ziet ook meteen de concrete effecten van het gevoerde beleid en staat een stuk dichter bij “de burger” dan de meeste andere politieke ambtsdragers.
Hij is ook het eerste aanspreekpunt voor tal van problemen waarmee mensen te maken krijgen, wat een bron van frustratie kan zijn, wanneer niet de stad, maar een ander niveau bevoegd is. Denken we maar aan de gewestwegen.
Mobiliteit
Daarbij komen we aan een belangrijk aandachtspunt, dat overigens zowat overal in Vlaanderen prominent in beeld komt: mobiliteit. Wegeninfrastructuur is uiteraard altijd vatbaar voor verbetering, maar er is ook een mentale klik nodig: is geen alternatief mogelijk voor de auto?
Wat die infrastructuur betreft, staan vanaf september trouwens ingrijpende werken geprogrammeerd op de Krijgsbaan. Tussen de Eggestraat en de Heirbaan zal één rijrichting – gedurende 9 maanden - volledig afgesloten zijn. Verkeer vanaf de rotonde in Wommelgem zal dan op die Krijgsbaan doodlopen. Gevolg: een noodzakelijke omleiding die alle verkeer rónd de stadskern van Mortsel stuurt. Zogenaamde ANPR-camera’s zullen die regeling afdwingend maken.
Op de langere termijn ligt het in de bedoeling om via eenzelfde cameratoezicht het vrachtverkeer verplicht via een (nog aan te leggen) Ring Mortsel-Borsbeek-Boechout te leiden, om zo de stadskern te ontlasten.
Vooruitblik
Welke “werven” komen op korte en middellange termijn in beeld?
Vooreerst is er de focus op de Statielei en omgeving, als aantrekkingspool voor de shoppende bezoeker. De zaterdag na deze wandeling vindt in de Pieter Reypenslei de inmiddels reeds derde editie plaats van Mortsel showt. Tijdens dit event kan mode – in de brede zin van het woord – op een heuse catwalk voorbij defileren. Naast Mortsel Smaakt en Mortsel Wintert zorgt ook dit initiatief ongetwijfeld voor een positieve flow in ons winkelcentrum. Blijkens een recent onderzoek van Het Nieuwsblad is Mortsel de “plezantste” gemeente van de regio, die voor sfeer en gezelligheid een score haalt van 10/10!
Voorts is er de geplande restyling van het Stadsplein en de volledige renovatie van het stadhuis. Geplande afronding: zomer 2021. Bedoeling daarbij is om alle stadsdiensten centraal onder één dak samen te brengen. Onder meer ook de bib verhuist naar die site. Er komt verder een multifunctionele zaal die voor diverse (culturele) activiteiten dienstig kan zijn. Een brug tussen Fort 4 en het Stadsplein zal als een visuele link tussen stad en natuur fungeren. Ten slotte zal er ook ruimte zijn voor een horecafunctie.
Ook nieuwe sportinfrastructuur staat in de steigers. Momenteel zijn de voorbereidende werken aan de gang voor een uitgebreid complex aan Gasthuishoeven. Naast enkele kunst- en natuurgrasvelden en 18 kleedkamers met douches, komen daar onder meer ook kijkterrassen, een cafetaria … Deze Sporthaven moet, volgens planning, bij de aanvang van het seizoen ’19-’20 volledig operationeel zijn.
Drukke agenda …
Wat staat er deze week nog op de agenda? Na deze wandeling trekt onze burgervader naar de Parkschool. Onder het motto Gangmakers en koptrekkers treedt hij er in dialoog met leerlingen uit de basisschool. Zij werkten rond het thema: hoe de leef- en schoolruimte “leefbaarder” maken? Onze wandelgast zal toelichten hoe het stedelijk beleid daarop kan inspelen. Vanavond zijn er dan de commissievergaderingen ter voorbereiding van de gemeenteraad, volgende week. En morgen, vrijdag, is er onder meer de huldiging van enkele verdienstelijke olympische G-sporters.
De werkdag van Erik Broeckx begint om 9 uur en vóór 23 uur is hij zelden thuis. Ook op zaterdag zijn er vaak allerlei activiteiten. Een vrije zondag is het hoogst haalbare …
Beestig slot
We sluiten onze wandeling af. Bij Den Bessem is de cirkel rond. Naast fietsen en wandelen, last onze gast ook graag af en toe een zwemsessie in, waartoe hij, door zijn drukke bestaan, helaas al te zelden komt …
Wanneer we, traditiegetrouw, even peilen naar het lievelingsdier waarmee onze wandelpartner zich het nauwst verwant voelt, vangen we bot … Nooit een huisdier - en in alle oprechtheid - nooit echt veel voeling met dieren gehad.
Wat ons niet belet de eerste burger van Mortsel, ook in deze tweede ambtsperiode, beestig veel voldoening toe te wensen!
Frank Kloeck