Hinder in stedelijke dienstverlening door vakbondsactie op 3 oktober

0

De 3 vakbonden (ACOD, ACV en VSOA) dienden samen een stakingsaanzegging in voor woensdag 3 oktober. Er vindt vandaag een manifestatie in Brussel plaats. Dat heeft gevolgen voor de dienstverlening van de stad. Van al het personeel van de stad Antwerpen staakt 10,40%.

Stadsloketten

Alle stadsloketten zijn geopend met uitzondering van het stadsloket Wilrijk. Wie daar een afspraak heeft, wordt op de hoogte gebracht.

Antwerpenaars kunnen steeds gebruikmaken van het e-loket op de website voor de aanvraag van documenten: www.antwerpen.be/e-loket. De stadsloketten werken op afspraak. Afspraken kunnen geboekt worden op www.antwerpen.be/afspraak of via het nummer 03 22 11 333.

Stedelijk contactcenter en bezoekerscentrum

Het stedelijk contactcenter en Visit Antwerpen zijn bereikbaar. Wel kan de wachttijd soms langer oplopen dan gebruikelijk. Het bezoekerscentrum, zowel op de Grote Markt als in het station Antwerpen-Centraal, kent geen problemen.

Huisvuilophaling en containerparken

De huisvuilophaling van vandaag is sterk vertraagd als gevolg van de vakbondsactie, meer bepaald aan het Eilandje, de Seefhoek, Merksem en ook in Wilrijk. Ook is er gisteren nog huisvuil blijven staan in de stadskern en delen van Deurne en Berchem.

Gisteren en vandaag wordt er in de binnenstad niet-selectief opgehaald om te vermijden dat het afval te lang blijft liggen, uiteen waait, extra afval en ongedierte aantrekt en uiteindelijk een gevaar voor de volksgezondheid betekent. Waar mogelijk wordt wel selectief opgehaald. Hierdoor blijft op sommige plaatsen het afval wel langer staan. De stad vraagt haar inwoners om hun huisvuil indien mogelijk opnieuw binnen te nemen als dit niet wordt opgehaald.

Ook bij de veegdienst zijn niet alle medewerkers aanwezig. De meest vuilgevoelige locaties worden vandaag prioritair proper gemaakt. Het ledigen van de sorteerstraatjes op het hele stedelijke grondgebied verloopt normaal.

Alle containerparken zijn vandaag nog gesloten. Morgen zullen ze opnieuw geopend zijn.

Bibliotheken en jeugddiensten

Door de vakbondsactie is de dienstverlening verstoord in enkele bibliotheken. Zo is bibliotheek Permeke waarschijnlijk niet open voor de namiddag- en avonddienst. Ook de bib in Hoboken sluit mogelijk vroeger. Bibliotheken Driehoek (Ekeren) en Viswater (Berendrecht) hebben beperktere openingsuren, en in bib Couwelaar (Deurne) kunnen enkel geplande activiteiten doorgaan. Twee bibliotheken zijn volledig gesloten: Arena (Deurne) en Bist (Wilrijk). De andere bibliotheken zijn gewoon open.

De districtsjeugddiensten en ook de Antwerpse cultuurcentra ondervinden geen hinder van de betoging. OC Merksemdok is gesloten wegens verbouwingen. Barix is gesloten tot 10 oktober 2018.

Stedelijke musea en erfgoedinstellingen

De meeste stedelijke musea zijn geheel of gedeeltelijk open: MAS (behalve kijkdepot), Red Star Line Museum, Rubenshuis (enkel groot atelier en gratis omwille van gesloten ticketbalie), Museum Plantin-Moretus en Middelheim (enkel het zuidelijke deel). Ook het Maagdenhuismuseum is gewoon geopend. Het Letterenhuis en Museum Mayer van den Bergh zijn gesloten. Het Vleeshuis heeft zijn vaste sluitingsdag op woensdag. De leeszalen zijn geopend volgens de normale dienstverlening en ondervinden geen hinder.

Zwembaden en sportinfrastructuur

Er zijn drie zwembaden volledig gesloten door de vakbondsactie: Ieperman, De Schinde en Arena. Zwembaden Sorghvliedt, Plantin Moretus en Park Merksem zijn maar open tot 15 uur. Zwembad Wezenberg is gesloten voor publiek omwille van een renovatie.

Alle andere sportinfrastructuur is geopend behalve Sportpark Ter Beke in Wilrijk. Sporthal Wilrijkse Plein is maar open tot 15 uur. De openluchtsite is wel de hele dag open.

AG Stedelijk Onderwijs

De scholen, academies en centra van het Stedelijk Onderwijs zijn vandaag allemaal open en ondervinden geen of weinig hinder door de staking.

Kinderopvang (stedelijke opvanglocaties)

Van de 21 locaties voor stedelijke kinderopvang zijn er 12 open of gedeeltelijk open (dus niet voor alle leefgroepen) en 9 gesloten. De ouders werden van tevoren verwittigd.

Sociale centra en andere diensten voor sociale hulpverlening

Alle sociale centra en andere diensten voor sociale hulpverlening zijn open volgens de normale openingsuren.

Zorgbedrijf Antwerpen

In de woonzorgcentra, de centra voor jeugdzorg en voor de zorgbehoevende klanten van de thuisdiensten van Zorgbedrijf Antwerpen is de dienstverlening gegarandeerd. De dienstencentra zijn gewoon open.

Bron: Stad Antwerpen

Geen posts om weer te geven

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here