Afbeelding

“Het is altijd lente in jou!”

Fik blogt

De natuur windt er geen doekjes om, het is weer lente! Op 20 maart haalde de lengte van de dag, die van de nacht eindelijk in. Tot 21 juni zullen de dagen alsmaar langer worden. Pas op 22 september zal de lengte van de dag, het opnieuw moeten afleggen tegen die van de nacht. Het is een natuurlijke cyclus die zich sinds mensenheugenis onophoudelijk herhaalt. Toch is het geen monotone cirkel. Wel een spiraal die we evolutie noemen. Geen enkel jaar is hetzelfde als het vorige en tijden veranderen door de manier waarop mensen omgaan met hun omgeving en … met elkaar.

Daarom houdt elke nieuwe lente een belofte in. Iedere lente brengt ons de kostbare gave van nieuwe levenskracht. Wat schijnbaar dood en ingeslapen was, herleeft en ontwaakt op miraculeuze wijze, op voorwaarde dat men de tijd neemt en de gevoeligheid cultiveert voor het wonder van het leven. Met de natuur als gids is dat kinderspel. Wees alert, ga regelmatig naar buiten,  geniet ten volle van de metamorfose die Moeder Natuur de komende weken ondergaat en wees jezelf er bewust van dat je deel uitmaakt van het wonder dat je hoort, voelt, proeft, ruikt en ziet! Gebruik alles wat je hebt om jezelf over te geven aan het wonder van het leven.

Lente staat symbool voor heropstanding, vernieuwing en verandering. Zo herinneren we ons de Praagse Lente in mei 1968 en de Arabische Lente in 2010, waarbij onderdrukte volkeren hun leven riskeren om zich te ontdoen van het juk van hun onderdrukkers. Corruptie, werkloosheid, armoede en onvrijheid dagen steeds meer mensen uit om over te gaan tot actie. De geschiedenis leert ons dat deze opstanden veel mensenlevens kosten. Anderzijds geven ze tegelijk ook terug zin aan het leven van ontelbare mensen, die jarenlang in het ‘duister van onderdrukking’ hebben geleefd. Vaak kunnen de dromen van deze vrijheidsstrijders niet onmiddellijk worden gerealiseerd. Toch maakt hun strijd onmiskenbaar deel uit van onze geschiedenis en geeft hij tot op de dag van vandaag voeding aan het vrijheidsdenken van mensen in het algemeen.

Wat is jouw droom? Wanneer ga jij over tot actie? Deze lente biedt je een nieuwe kans om hier werk van te maken. Geniet mee van de kracht van nieuw leven. Je leven hoeft niet het leven van gisteren te zijn. Verheug je over het geschenk van deze nieuwe lente. Besef echter dat dit ‘pakje’ naast een mooie belofte ook verantwoordelijkheid inhoudt. Beschouw het zingen van de vogels in de ochtend als een ‘call to action’ om werk te maken van een ‘nieuw’ leven. Wees je bewust van de overvloed aan leven, die de natuur in zich draagt. De lente toont ons dat ons huis, genaamd Natuur, overvloed herbergt. Maak aanspraak op haar rijkdom en doe dit als een goed huisvader. Het is altijd lente … in jou!

https://www.youtube.com/watch?v=NcB7Q9kbHvA