Afbeelding

Beste lezer, adverteerder, medewerker, …

Fik blogt
Het is duidelijk dat de wereld waarin we leven verandert in een tempo dat de snelheid van het licht evenaart. Technologische vooruitgang, oorlog, vluchtelingenstromen, bankencrises, politieke en sociaaleconomische onrust, … Wie kan nog volgen?
In deze kolkende brij van ontwikkelingen steekt ondertussen een fenomeen de kop op met de naam: polarisatie. Politieke, religieuze en sociaaleconomische tegenstellingen worden alsmaar scherper en dit brengt voor heel veel mensen een heleboel stress met zich. Er rest ons niet veel meer om in te geloven, tenzij … liefde.
Liefde is niet …
Liefde luistert voor ze spreekt.
Liefde twijfelt voor ze oordeelt.
Liefde geeft voor ze neemt.
Liefde voelt voor ze begrijpt.
Liefde geeft tijd en ruimte aan al wat leeft,
opdat het zich zou kunnen en mogen ontwikkelen
tot een betere versie van zichzelf, dan wat het was.
Liefde heeft de ruimte aan haar zijde, omdat ze zichzelf wegcijfert.
Liefde heeft de tijd aan haar zijde, omdat ze eeuwig is …
Opdat mensen liefde zouden worden,
daarom blijf ik in Haar geloven …
 
Fik.verbiest@periodiekske.be