Afbeelding

Zaai nu, om je eigen onvergankelijkheid te oogsten

Fik blogt

Volgens astrologen ontwaakt het leven uit zijn slaap bij het begin van de lente. Niettegenstaande de welig tierende bloesems van Japanse kerselaren het niet lang uitzingen, zijn ze ieder jaar opnieuw een lust voor het oog. Hun schoonheid en beperkte bloeitijd, maken van deze prachtige bloemen het teken van levenskracht en vergankelijkheid. Bij het sterrenbeeld Ram, staat de wol van het schaap symbool voor de bloesem van de lente. In de holistische geneeskunde is de Ram gelinkt aan ons hoofd. Waar de natuur ieder jaar opnieuw wakker wordt bij Ram, ontwaakt het menselijke lichaam iedere dag opnieuw in het hoofd. Vanaf 21 april deed de Stier zijn intrede en hij nodigt ons uit om de hand aan de ploeg te slaan. Nu de grond vruchtbaar is en de zon aan kracht wint, is hét moment aangebroken om de stier of os uit de stal te halen. Met behulp van de ploeg rijten landbouwers de vruchtbare grond open. Zo kunnen zon en regen gemakkelijk doordringen en de zaden, die weldra worden geplant, de nodige levenskracht geven om langzaam maar zeker uit te groeien tot sterke en vruchtdragende gewassen.

De natuur roept ons dus op om de hand aan de ploeg te slaan, aan het werk te gaan, … Willen we veilig overwinteren, dan moeten we wakker worden in ons hoofd, vooruitkijken, plannen en er nu aan beginnen. Alleen door nu de handen uit de mouwen te steken, kunnen we de basis leggen voor een geslaagde oogst in het najaar.

Doorheen onze geschiedenis kreeg menselijke arbeid een heel andere invulling en betekenis, waardoor velen de band met de natuur nauwelijks nog ervaren. Toch is de arbeid die een mens verricht in samenwerking met de natuur, een grote deugd die bijdraagt tot meer vitaliteit en een gezond leven. Vooral wie zelf de grond bewerkt en de gewassen eigenhandig verzorgt, is zich bewust van wat er uiteindelijk op zijn bord belandt en … kan op een gezonde manier en met een gerust hart voorzien in de levensbehoeften van zichzelf en de mensen die hij liefheeft. Hippocrates was wijs toen hij zei: “Laat uw voeding uw medicijn zijn en uw medicijn uw voeding.” Het is belangrijk dat de natuur een prominente plaats krijgt toebedeeld, zowel bij de bereiding van ons voedsel als bij de organisatie van de rest van ons leven. Vertoef veel in de buitenlucht, drink het zonlicht met volle teugen en geniet van het gezonde lekkers dat Moeder Natuur ons biedt. Evenals de aarde nu ‘open’ moet opdat zon en water de zaden de nodige energie kunnen geven om uit hun omhulsel te breken, zo kan ook de mens zich openen en het ware licht in zichzelf naar buiten brengen.

Blijf stralen … jij, mooie mens!

Fik Verbiest