De jarige Wereldwinkel van Kontich lanceert een oproep!

0

DE WERELDWINKEL IN KONTICH VIERT ZIJN 20STE (EN 40STE…) VERJAARDAGDe Wereldwinkel in Kontich is momenteel een verkooppunt in de Magdalenastraat 23 waar zo’n 23 vrijwilligers allerhande wereldproducten op een eerlijke manier aan de man (en de vrouw) brengen. En dat doen ze – de ene al wat langer dan de andere – sinds 1998!

Toch op deze manier, want al midden jaren ‘70 waren er initiatieven om producten, en dan voornamelijk koffie, uit de derde wereld te verkopen. Dat deden de Chiro in Waarloos en in Kontich Kazernen, en later Guido en zijn vrouw en het Jeugdhuis Koka. In het centrum stonden Marie-Jeanne en Leo ervoor in, net als Dirk, Jos en Ilse.

In december 1977 was er een grote Tanzaniakoffie-actie van 11.11.11 en die resulteerde in een centraal depot bij Diane en Staf. Het Praathuis Koka werkte ervoor samen met de wereldwinkels in Boechout en Edegem. Ze kwamen zo tot een gezamenlijke aankoop van 250 kg koffie.

Het was een mijlpaal voor een actieve groep van zowat dertig mensen om met een wereldwinkelmodel te starten in 1978 voor de verkoop van eerlijke derdewereldproducten als middel tot bewustmaking. Deze idealisten betaalden zelfs 1% van hun eigen inkomen voor de werkingskosten en om projecten in ontwikkelingslanden te steunen.

Begin 1978 werd de naam Wereldwinkel vastgelegd, en in het najaar opende een echte winkel zijn deuren in een pand van de gemeente aan de Noordstraat 1, samen met het Jeugdatelier en de B.G.J.G. Tien mensen vormden de vaste kern en daarnaast waren er twintig losse medewerkers. Met de hulp van een achterban van een zestigtal mensen werd hier enkele jaren veel verkocht en veel informatie verspreid. Begin 1980 werd aansluiting gezocht bij de Oxfam Wereldwinkelbeweging, omwille van de vormingskansen en de informatie.

In het voorlopig laatst gevonden verslag (van 5 mei 1983) waren er nog zes personen aan het werk, en er wordt melding gemaakt van exploitatieproblemen: “Aangezien de permanenties op zaterdag bedroevende resultaten opleveren, stellen we het volgende voor: we moeten alternatieven uitdenken en starten, en lukken die, dan kunnen we de winkel sluiten, bvb. in september (praktische regeling). De vitrine zouden we wel willen behouden bij een eventuele sluiting van de winkel, als middel tot informatieverstrekking. We zouden met een intensere wijkwinkelwerking kunnen werken, met daaraan gekoppeld informatie.” Is men toen overgegaan tot het aan huis bestellen van koffie, gekoppeld aan informatieverstrekking? Er waren nog wijkwinkels in de Ooststatiestraat, de Kosterijstraat en de Biesaard, maar er bleef “nog een gat in het centrum”.

Wie kan ons het vervolg op dit verhaal vertellen? De eerste die ons dit vervolg – misschien wel aan de hand van oude verslagen – in de huidige Wereldwinkel kan voorleggen, verdient een eerlijke fles wijn uit ons gamma… Want we zitten met een leemte in onze geschiedenis! Een leemte van 14 jaren, tussen 1983 en 1997.

In 1997 broeide er in het kader van een vernieuwd Jeugdpastoraal Team namelijk wat onder de kerktoren. De jongeren (Griet, Heidi, Linda, Niek en Wim) wilden zich daadwerkelijk en heel concreet maatschappelijk engageren. Met versterking van Frank, Frans, Ingrid, Irene, Joost, Jos, 2x Kris, Lode, Martine, Sigrid en Tine (en mogelijk nog anderen) werd eind maart 1998 een winkeltje geopend met medewerking van de Gemeentelijke Raad OntwikkelingsSamenwerking (GROS), in de voorkamer van de ‘onderpastorie’ op het Gemeenteplein. “We gaven onze bestelling door aan de Wereldwinkel van Boechout en alles werd bij de ouders van een vrijwilliger in Boechout afgeleverd en door een leraar van St. Rita naar Kontich gebracht.” Het was eerder een kamerverkoop, wat wij nu een garageverkoop zouden noemen…

Tot eind 1999, toen de bibliotheek van Kontich van de Magdalenastraat naar haar nieuwe gebouwen verhuisde en de Wereldwinkel er van de parochie, eigenaar van het gebouw, een Kerstbeurs in mocht opzetten – met zo’n succes dat een blijvende aanwezigheid beklonken werd in een contract dat loopt sinds april 2000 tot vandaag, met goedkeuring en ondersteuning van de gemeente. In het begin sprong de Jeugddienst nog in voor de faxverbinding, maar met een internetverbinding erbij kwam de Wereldwinkel – ondanks twee inbraken – tot zijn volle ontplooiing in de Magdalenastraat 23. Het tienjarig bestaan werd met een heus Wereldfeest gevierd in ’t Berkenhof in Waarloos op 26 april 2008. In 2011 werd Kontich een Fairtradegemeente  en in 2014 kreeg de winkel zijn huidige uitzicht.

We beschrijven een ontwikkeling van 20 en zelfs 40 jaar, waar in het totaal een 150-tal mensen aan meegewerkt hebben; sommigen zijn zelfs nu nog actief! Proficiat en bedankt allemaal!

Om dit niet ongemerkt voorbij te laten gaan nodigen wij alle jongeren van Kontich uit die samen met ons in 2018 20 jaar worden om een verrassingspakket op te halen in augustus en september in de Magdalenastraat 23. Welkom.

Verder wordt iedereen uitgenodigd voor een wereldbrunch op 9 september in diezelfde Magdalenastraat 23 (cava, een wereldschotel en een drankje met wereldse ambiance voor 20 € – kinderen 10 € – inschrijven doe je ook in de Magdalenastraat 23, elke woensdag, donderdag en vrijdag van 14u tot 17u en zaterdag van 9.30u tot 13u).

TOAST (H)EERLIJK MEE OP DE 20 EN ZELFS 40 JAAR !

Gezondheid!

De Oxfam Wereldwinkel in Kontich www.oxfamwereldwinkels.be/nl/winkels/kontich

 

Geen posts om weer te geven

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here