Provincies gaan inspanningen rond klimaat bundelen

0

In maart organiseert de Vlaamse overheid een klimaattop. In een open brief aan parlementsvoorzitter Jan Peumans vragen de gedeputeerden Klimaat en Milieu van de vijf Vlaamse provincies nu om hen daarin te betrekken. Voorzitter van de beleidscommissie Milieu, Rik Röttger (sp.a): ‘De provincies werken al jaren rond klimaat, duurzame ontwikkeling en biodiversiteit. Nu Vlaanderen haar klimaatbeleid verder wil vormgeven, is onze expertise en ervaring daarin zeker een meerwaarde. Ook als tussenfiguur tussen het gemeentelijke en bovenlokale niveau want de voorbije jaren overtuigden we al meer dan 239 of 78% van de Vlaamse steden en gemeenten om samen met de provincie acties te ondernemen. Om een maximaal resultaat te behalen is het een absolute must dat overheden hun inspanningen rond klimaat bundelen.’

De vijf Vlaamse provincies werken al jaren rond klimaat, duurzame ontwikkeling en biodiversiteit. Nu Vlaanderen het Vlaamse beleid daarrond verder wil vormgeven, vragen de gedeputeerden Klimaat en Milieu van de vijf provincies in een open brief aan parlementsvoorzitter Jan Peumans om dat samen met hen te doen. Hun jarenlange expertise en ervaring vormen immers een meerwaarde voor het Vlaamse beleid.

De Vlaamse provincies hebben al jaren een bovenlokale ambitie om de CO2-uitstoot te reduceren tot neutraal, ze ondersteunen ook gemeenten daartoe via het Burgemeestersconvenant en vragen burgers en bedrijven hun steentje bij te dragen. Daarvoor werken de provincies samen met intercommunales en andere partners.

De provincie Antwerpen bijvoorbeeld wil tegen 2020 als organisatie klimaatneutraal zijn, neemt het voortouw in het adaptatiebeleid en behaalde in 2015 als eerste overheid in Vlaanderen de ISO 14001-norm voor haar milieumanagementsysteem. 67 gemeenten zijn al helemaal mee, waarvan 63 ook het Burgemeestersconvenant tekenden. Het Burgemeestersconvenant of de ‘Covenant of Mayors’ is een initiatief van de Europese commissie dat zich rechtstreeks richt naar plaatselijke overheden. Dit initiatief richt zich op een verlaging van de CO2-uitstoot op het hele grondgebied. In 2015 ondertekenden al 239 van 308 Vlaamse gemeenten het Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie. De provincies begeleiden hen onder meer bij de ondertekening, de CO2-metingen, de opmaak van een klimaatplan en tussentijdse rapporteringen. Verder organiseren en ondersteunen ze participatie, bieden ze een concreet aanbod voor uitvoering van het klimaatplan en communicatie daarover. De provincies overleggen ook met partners en de Vlaamse overheid en bieden financiële ondersteuning aan de gemeenten. Sinds november 2015 startte de Europese commissie met een vernieuwd Burgemeestersconvenant, het omvat nu een hogere ambitie aangepast aan de nieuwe Europese doelstellingen voor 2030 én een engagement rond klimaatadaptatie.

Leefmilieu is het domein waar provincies hun intermediaire rol waarmaken, net omdat de provincies veel ervaring hebben met het inzetten op gebiedsgerichte werking, gemeentelijke ondersteuning. De provincies vervullen een intermediaire rol tussen gemeenten en een hoger bovenlokaal niveau. Zo hebben ze veel streekkennis en expertise in de diverse deelaspecten van het milieu- en klimaatbeleid. Om alle gemeenten te betrekken in haar beleid, is het Burgemeestersconvenant hét instrument bij uitstek voor het Vlaamse klimaatbeleid.

Info: www.provincieantwerpen.be – trefwoord: klimaatbeleid en ondersteuning gemeenten

Foto © Provincie Antwerpen: de Antwerpse delegatie

 

EM

Geen posts om weer te geven

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here